Activitat de primer contacte dels infants amb la música des de la vivència, el cos i la veu. Els adults acompanyants hi participen activament i contribueixen a despertar l’interès dels infants per l’univers sonor.