L’Escola de Música ofereix a nenes i nens a partir de 8 anys la possibilitat de fer música des de la pràctica instrumental i l’experimentació activa. A través de sessions en grup d’instrument, cor, cambra/combo i/o conjunts, es potencia el treball cooperatiu i en equip de manera lúdica, mitjançant estratègies didàctiques de qualitat, alhora que es segueixen desenvolupant les competències musicals bàsiques.

Instrument

Desenvolupament de les competències tècniques, musicals i actitudinals per a poder integrar-se i prendre part activa d’un conjunt instrumental i/o vocal i saber-les aplicar a la interpretació. Treball dels elements del llenguatge musical necessaris per a la interpretació musical a partir de conceptes pràctics.

Conjunt instrumental

Conjunt instrumental de formació bàsica en què els alumnes treballen de manera pràctica les competències instrumentals individuals i de grup per a la participació en un conjunt instrumental de gran format amb director que els acompanya a crear un repertori a partir dels seus centres d’interès.

Creativitat

Espai d’estimulació creativa que cerca lligams entre altres disciplines artístiques. A través de l’audició musical i la música escrita ens introduïm en l’àmbit dels conceptes musicals, els fonaments harmònics bàsics i els aspectes formals de la música que ja s’han treballat, de manera pràctica, amb l’instrument.

Cor Escènic

El Cor escènic és un conjunt vocal que ofereix un espai interdisciplinar entre la música i el teatre. A través de la veu i el cant com a eixos centrals, explorem també la consciència corporal-escènica, la dicció, la coreografia, el gestualitat i el moviment. El repertori sorgeix dels centres d’interès del grup, que serà qui crearà un petit espectacle de teatre musical.

Un espai obert a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys amb ganes de trepitjar escenari i de fer sentir la seva veu!

Grup de Percussió

Aquest conjunt instrumental obert a tothom qui vulgui participar, és un grup en el qual es treballen aspectes musicals, de relació amb el grup, a partir d’un treball rítmic vivencial i ric per desenvolupar la creativitat individual i col·lectiva. Una activitat per divertir-se, generar cohesió grupal, noves relacions, sentir i compartir l’espontaneïtat de generar una expressió rítmica grupal al moment.

PROGRAMA BÀSIC SESSIONS CONTINGUTS PREUS
Programa Bàsic
1er cicle
3 sessions setmanals
2h 15’
Instrument – 45’ en de 2 ò 3 Matrícula: 42 euros

Quota mensual: 65 euros *

Conjunt instrumental – 45′
Cor escènic o Grup de percussió – 45′
Programa Bàsic
2on cicle
3 sessions setmanals
2h 15’
Instrument – 45’ en de 2 ò 3 Matrícula: 42 euros

Quota mensual: 65 euros *

Conjunt instrumental – 45′
Creativitat – 45′
Assignatura optativa:

Música i Tecnologia – 45′

* Preu públic pendent d’aprovació al Ple Municipal

OFERTA EDUCATIVA

Per als més petits

Per als més petits

Per a més de 8 anys

Per a més de 8 anys

Per a joves i adults

Per a joves i adults

Per a les famílies

Per a les famílies