La formació musical esdevé, des de les primeres edats, un element de gran importància per al desenvolupament de les capacitats creatives i de socialització. A través de sessions en grup on s’experimenta amb la pràctica musical en primera persona i amb la manipulació del fet musical amb el propi cos, es desenvolupen les primeres competències bàsiques. L’objectiu d’aquest bloc és posar les bases que permetin a l’infant relacionar-se amb la música al llarg de la vida, ja sigui com a intèrpret o com a participant en un esdeveniment musical.

Música en família

Activitat de primer contacte dels infants amb la música des de la vivència, el cos i la veu. Els adults acompanyants hi participen activament i contribueixen a despertar l’interès dels infants per l’univers sonor.

Sensibilització

Iniciació musical on els infants aprofundeixen tot jugant, cantant i ballant en els primers passos d’aproximació al fenomen musical. Les activitats es fan de manera lúdica i adequada a l’edat dels alumnes.

Petit Cor

Es tracta de la primera vivència en una agrupació musical on l’instrument utilitzat és comú per tothom: la veu. En aquest primer contacte els infants es familiaritzaran amb la producció del so amb la veu i de mica en mica n’aniran prenent consciència i desenvolupant de forma global les competències bàsiques per a la participació en un conjunt vocal

Roda d’instruments

Activitat pràctica de coneixement i familiarització amb els instruments de les diferents agrupacions musicals que s’ofereixen a l’escola.

Iniciació a l’instrument

El primer contacte amb l’instrument és un moment molt important en la formació musical dels infants. És un espai des d’on, a través del vincle emocional amb aquest, s’inicia el compromís i la cura que implica l’aprenentatge instrumental.

PROGRAMA EDUCATIU I HORARIS 22/23

OFERTA EDUCATIVA

Pels més petits

Per als més petits

Per a més de 8 anys

Per a més de 8 anys

Per a joves i adults

Per a joves i adults

Per a les famílies

Per a les famílies